Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Nu har jag äntligen påbörjat rektorsprogrammet på Uppsala universitet. Första året är året då vi dyker ner i juridiken, vilket är jättespännande och utmanande. Efter det senaste kurstillfället på universitetet kom jag på en gammal händelse som jag kände att jag ville grotta ner mig i. Vad säger lagen egentligen? 

 Jag arbetade som lärare och hade ofta elever som även var mycket aktiva elever på Kulturskolan. Vid flera tillfällen hade dessa elever aktiviteter som innebar att de fick ta ledigt från skolan för att kunna delta i olika repetitioner och föreställningar. Då jag ifrågasatte en elevs ledighet, eftersom jag såg att det skulle påverka elevens skolresultat med ännu en ledighet, fick jag till svar att det var inget att ifrågasätta. Det var redan beslutats centrala i kommunen att alla elever som skulle delta i föreställningen skulle beviljas ledigt. Där och då släppte jag det. Nu vill jag reda i vad som gäller. Bara vid en snabb enkel sökning via Google hittar man exempel nämnder där det beslutats att elever generellt får ledigt från grundskolan för undervisning i kulturskolans regi. 

Vad säger lagen? I Sverige har vi nioårig skolplikt från och med kalenderåret barnet fyller sju år. Det finns undantag för skolplikten och vill man veta mer om detta kan man läsa Skollagen (2010:800) kap 7. 

Vad det gäller elevers närvaro kan man hitta detta i skollagen kap 7. 17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Vidare kan man under samma kapitel läsa om ledighet, 18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

I Skolverkets juridiska handledning i ämnet kan man läsa: Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.
Vad som utgör en enskild angelägenhet anges inte i bestämmelserna. I förarbetena ges som exempel att det skulle kunna vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider
. Senare i samma text nämner skolverket till och med aktiviteter i Kulturskolans regi: Det finns inget utrymme för att generellt medge att t.ex. kulturskole- aktiviteter eller andra aktiviteter som elever deltar i vid sidan av skolarbetet, som t.ex. olika idrottsaktiviteter, ska utgöra grund för ledighet för enskild angelägenhet. 

Slutsats

  • Beslut om ledighet ska alltid fattas av rektor, om inte denne gett någon annan i uppdrag att fatta beslutet. 
  • Ett beslut om ledighet ska alltid fattas utifrån varje elevs individuella situation där elevens studiesituation ska beaktas. 

Nu, liksom då, kan vissa få för sig att jag är emot kultur och kulturella aktiviteter. Nej så är det inte!  Men vi har en skollag och den gör ingen skillnad mellan ledighet för kulturella aktiviteter och andra. Det är elevens enskilda situation som ska bedömas i varje beslut om ledighet. 

Annonser

Nu har jag bestämt mig för att damma av bloggen, har funderar på det ett tag nu. Jag tänker att bloggen kan vara ett bra verktyg för reflektion och samtidigt en möjlighet att dela med mig. En lärare jag hade på anställningsintervju sa dessutom att han hade besökt min blogg ”med det fina namnet” för att sen inse att den inte var levande. Det var lite pinsamt så nu släpper jag min prestationsångest att prestera perfekta inlägg och kör! 

Vad har hänt sen sist? Jag har både bytt roll och arbetsgivare vilket har varit just den nya utmaning jag behövde för att utvecklas. Idag är jag sedan drygt ett år tillbaka rektor på Ektorpsskolan i Norrköping. Ektorpsskolan är en fantastisk häftig skola med både elever och pedagoger som dagligen imponerar med sina kompetenser. Under det senaste året har jag lärt mig mer än på väldigt många år. Det nya uppdraget har mött mitt behov av att lära mig nytt och vara med i utvecklingen, gärna ett steg före. Då vet ni i stora drag i vilken kontext jag befinner mig i just nu. Återkommer med fler inlägg om annat och mer spännande än mig. Ja jag ska återkomma… 😃

Mest har jag tre aktiviteter just nu i livet

Nr1 Jobb. Ja det är viktigt för mig att göra ett bra jobb och just om jag ska vara ärligt så har det tagit över nästan hela mitt liv. 

Nr2 Hockey. Här har vi vattenhålet. Sönerna spelar och deras träningar och matcher ”tvingar” iväg mig. Dessutom har jag gett mig på sporten själv. Kan inte säga att jag är bra alls. Att utmana sig själv att lära sig något man inte kan är utvecklande och roligt.

Nr 3 Tvättar. Tre sportande barn genererar tvätt, mycket tvätt…

 

 

Ut i naturen!

I tisdags följde jag med min kollega Per och skolans NOprofilnior till Stendörren. Som lärare i biologi ser jag det som självklart att göra allt man kan för att ta sig ut och studera naturen. Läroplanen kräver det! Tyvärr är inte en resa till kusten gratis och kräver en extra ansträngning och tid av läraren. Då är det fantastiskt att vi fick ett fantastiskt väder och glada elever som studerade ekosystemet.

”Jag är sysugen” sa min nioåriga son härom dagen. Tidigare har han och jag planerat och genomfört syprojekt tillsammans. Jag har varit sömmerska och han har stått för ritning och design. Denna gång syntes det på honom att han inte var villig att låta mig ta hantverket. Sönerna går på ett fritids som är helt fantastiska på att sysselsätta ungarna och låta barnen utmana sin kreativitet. Bland annat har det sytts en del.

Sonens första idé var att sy mig en kjol. Jag insåg att detta skulle innebära att jag skulle vara tvungen att sedan använda denna kjol. Jag berättade om lappteknik och visade honom ett arbete som jag själv knåpar på. Sen dök sonen ner i bland mina tyger. Jag var inte helt säker på att jag skulle våga släppa loss honom med symaskin och strykjärn. Fast någon gång måste man ju få testa…

Oj så stolt man blir då man får chans att planera och göra något helt själv.

…släppa loss trollen på saker är förutsättningen för att de ska utvecklas!

I takt med att våra barn växer upp måste vi vuxna låta barnen ta allt större ansvar och frihet. Man måste lita på att man lagt en bra grund, eller snarare man måste lägga tid på att lägga en bra grund. Prata med barnen och ta tid till barnen. Låt barnet ta ansvar för sina läxor och sin gympapåse. Sen måste man med lagom mängd magknip släppa iväg sina barn över övergångställe, ut i trafiken på cykel, på tonårsfester… Vi vill ju att barnen ska bli ansvarsfulla vuxna och det är inget som sker av sig själv natten till dagen då de fyller 20år.

Ja här var det glest med inlägg… och detta skulle ju vara stället där mitt flöde av pedagogiska idéer och tankar skulle hamna. Är det så att det varit brist på idéer och tankar? Svar nej! Snarare brist på tid att formulera klart och förverkliga fullt ut.

Just nu är det semester och en tid för att återhämta sig och reflektera. Hur ser mitt senaste år ut som pedagog? Vilka arbetsuppgifter har tagit störst del av min tid? Vad vill jag fokusera på framöver?

Bakom mig har jag liksom alla andra lärare i Sverige ett år då vi har försökt tolka och realisera en ny läroplan. Samtidigt har vi fått ett tydligare regelverk och striktare formuleringar kring elevers ledighet, föräldrars ansvar och elevens ansvar för sina egna studier. På min arbetsplats har detta dessutom kombinerats med en stor renovering av skolan, omorganisation av arbetslag, besparingar, omorganisation av spec. samt en ny chef. Vår verklighetskarta har helt ritats om. I famlandet för att hitta rätt har ett fantastiskt kollegium stötta, uppmuntrat och hjälpt varandra.

Min arbetstid har främst gått åt till elevvård och mentorsarbete. Kontakter med elevers hem har tagit större andel av min tid än någonsin tidigare ändå har jag inte känslan av att jag har gjort tillräckligt. Den skriftliga dokumentationen har fortsatt att ta allt större del av arbetstiden. Samtidigt har chefen tack och lov satsat på IT och datatillgången har varit skaplig. De lärare som tror ”en till en” är en dator per pedagog har troligtvis haft det sämre. Planering av undervisningen har underlättats av att vi detta år har suttit ämnesvis. Tillfällen för snabba pedagogiska samtal och tips har varit fler än tidigare.

Framtiden? Min förhoppning är att jag att nästa år ska hitta mer tid för pedagogisk utveckling och planering! Jag hoppas att jag finner nya vägar att utvecklas. Jag hoppas att jag fortsätter ha glädjen av att omges av ett härligt kollegium och supermysiga elever. Jag önskar att samhället uppvärderar skolan, lärare och utbildning. För ni vet ju, att det är vi som förvaltar framtidsguldet!

/Johanna Flodin Karlsson